ABUIABACGAAg95LH2gUo4bW0ngYw3wM4JA

谢先生 谢先生                  廖小姐 廖小姐        电话:0755-29090035

13826576728                            18617180341                 传真:075529880839


追求品质,追求卓越

THE PURSUIT OF EXCELLENCE

稀土永磁电机的关键技术与高性能电机开发

文章附图

  永磁电机以永磁体产生的磁场为媒介进行机械能和电能的相互转换. 在扼要介绍了与稀土永磁电机密切相关的永磁材料的基础上,阐述了稀土永磁电机分析理论、设计计算方法、磁路结构、优化设计、防失磁等应用基础理论与共性关 键技术上所取得的进展,简要介绍了所开发的高性能价格比的多种永磁电机--永磁发电机、高效永磁电动机、交流永磁伺服电机和直流电动机,其中特别介绍了两 种新型结构的永磁电机,并初步展望了稀土永磁电机的发展前景.